Εκδηλώσεις/Ομιλίες/Συνέδρια

Ανακοινώσεις για ομιλίες, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις σχετικά με τη διδασκαλία της γλώσσας.