Περιοδικό Συμπολίτες

Μαθητές και μαθήτριες του του Σεμιναρίου Ελληνικής Γλώσσας του Σισμανογλείου
Μεγάρου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη παίρνουν
συνεντεύξεις από Ρωμηούς της Πόλης, ως μέρος εργασίας τους στο πλαίσιο των
μαθημάτων ελληνικής γλώσσας του Σισμανογλείου Μεγάρου.