Ο Dialog-oς είναι μια κοινότητα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στην Τουρκία. Δημιουργήθηκε από τη συνεργασία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη και το Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Στόχος της κοινότητας είναι να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να συζητούν και να δημιουργούν το δικό τους διδακτικό υλικό, αλλά και ένα περιβάλλον στο οποίο οι σπουδαστές θα μπορούν να αντλούν υλικό, να συζητούν μεταξύ τους και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες.

Κοινότητα για τους διδάσκοντες την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα.