ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ!

intro-image

Ο Dialog-oς είναι μια κοινότητα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στην Τουρκία. Δημιουργήθηκε από τη συνεργασία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη και των διδασκουσών στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Απευθύνεται στους διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα αλλά και στους σπουδαστές τους.

Στόχος της κοινότητας: να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν οι εκπαιδευτικοί να συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να συζητούν και να δημιουργούν το δικό τους διδακτικό υλικό, αλλά και ένα περιβάλλον στο οποίο οι σπουδαστές θα μπορούν να αντλούν υλικό, να συζητούν μεταξύ τους και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες.

    Παράλειψη μαθήματα