Το Έργο

Το διαδικτυακό περιβάλλον Dialog-ος δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Πράξης "Πιστοποίηση Ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.


running

Ομάδα Εργασίας

Επιστημονικός υπεύθυνος

Δημήτρης Κουτσογιάννης

 

Σχεδιασμός και διαχείριση κοινότητας

Σταυρούλα Αντωνοπούλου (ΚΕΓ)

Μαρία Παυλίδου (ΚΕΓ)

Αγγελική Δούρη (Σισμανόγλειο Μέγαρο)

Χρυσάνθη Παρασχάκη (Σισμανόγλειο Μέγαρο)

Ευαγγελία Αχλάδη (Σισμανόγλειο Μέγαρο)

 

Επιστημονικοί συνεργάτες

Βασίλης Βασιλειάδης (ΚΕΓ)

Ειρήνη Κόντα

Αγγελική Δούρη (Σισμανόγλειο Μέγαρο)

Χρυσάνθη Παρασχάκη (Σισμανόγλειο Μέγαρο)

Ευαγγελία Αχλάδη (Σισμανόγλειο Μέγαρο)

Τελευταία τροποποίηση: Thursday, 22 January 2015, 10:11 AM