Καλώς ορίσατε στην κοινότητα σπουδαστών την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη! Η κοινότητα στην οποία συμμετέχουμε, πέρα από χώρο συνεργασίας στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, μπορεί να αποτελέσει κι ένα κοινωνικό και φιλικό δίκτυο. Συναντιόμαστε όλοι και όλες εδώ με στόχο να ασχοληθούμε με ένα βασικό κοινό μας ενδιαφέρον, την ελληνική γλώσσα. Θα έχουμε την ευκαιρία, λοιπόν, να ανταλλάξουμε τις διαφορετικές μας εμπειρίες σε σχέση με αυτό και να ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ!